Studies

Studies die uitsluitend gebaseerd zijn op Gods Woord vindt u op:

www.zondagofsabbat.com (Sabbat, een Goddelijk geschenk)
www.bijbelsefeesten.com (Bijbelse feesten of kerkfeesten)
www.loofhuttenfeest.com (Dankweek of dankdag)
www.avondmaal.com (Pascha of Heilig Avondmaal)
www.bijbelsedoop.com (Volwassen onderdompeling of baby besprenkeling)

Zie ook de link naar: geloofszekerheid.

Alle studies zijn kosteloos als ingebonden versie te verkrijgen door een email te sturen naar info@zondagofsabbat.com.
Vermeldt dan ook het aantal exemplaren dat u gratis wilt ontvangen en van welke studies. 

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: