Recensie ds Den Haan

Recensie op het artikel Gedenk de sabbatdag van ds Den Haan

Hier kunt u de Bijbelse recensie op het schrijven van broeder ds Den Haan Gedenk de sabbatdag gratis downloaden.

Hieronder worden de beweringen van ds Den Haan getoetst aan de enige Bron van Waarheid, Gods Woord. Op onze uitnodigingen aan ds De Haan om hierover alleen vanuit Gods Woord te spreken wordt helaas niet ingegaan. Ook ds Den Haan wil blijven bouwen op mensengeschriften om de zondag te kunnen blijven leren in plaats van te bouwen op Gods onveranderlijke Woord. Hij ontheiligt daarmee de Bijbel en spreekt God tegen.

In zijn document geeft ds. Den Haan namens de Gereformeerde Gemeenten toe dat de Bijbel niet leert dat de heiliging van de sabbat, de 7e dag veranderd is naar de zondag, de 1e dag.

Toch stelt ds. Den Haan in zijn document dat Gods onveranderlijke sabbatsgebod veranderd is naar een zondagsgebod en probeert hij een zondagsgebod met inlegkunde te leren (inlegkunde = eigen leerstellingen met Bijbelteksten proberen te onderbouwen) in plaats van uit de Bijbel te leren.

Met inlegkunde laat ds Den Haan de Bijbel leren wat hij zelf wenst (zondagsgebod, 1e dag)
in plaats van zelf te gehoorzamen aan wat de Bijbel leert (sabbatsgebod, 7e dag).

Helaas wil broeder ds. Den Haan zijn document niet samen met de schrijvers van deze recensie toetsen aan alleen Gods Woord.
De schrijvers van deze recensie hebben hiertoe diverse keren een uitnodiging gedaan om samen zijn document te toetsen aan alleen Gods Woord. Deze uitnodigingen worden geheel genegeerd, men wil de eigen leerstellingen die men in de Bijbel legt (inlegkunde) niet toetsen aan alleen Gods Woord en men wil door middel van onbijbelse publicaties gelovigen binnen de leerstellingen (dogma’s) van de kerk gevangen houden.

De Gereformeerde Gemeente heeft zelfs de genoemde familie X onder censuur gezet voor het gehoorzamen van Gods sabbatsgebod en wil deze familie X als ongeneeslijk rottend lid van Christus afsnijden zoals het in het door de kerk zelf opgestelde formulier van de Ban beschreven staat. Dit is door mensen geschreven en achterin de Bijbels met de Psalmen toegevoegd (!). Het is uiteraard tegen Gods Woord om gelovigen die Gods sabbat, de 7e dag, willen vieren ongeneeslijk rottende leden te noemen. 

Dominees noemen in de naam van Christus, gelovigen die Gods sabbat, de 7e dag, vieren ongeneeslijke rottende leden van Christus:

We zijn allen broeders en zusters door het geloof in onze Vader en onze Zaligmaker Jezus Christus en maken deel uit van het Lichaam van Christus waar de hand niet van de voet kan en ook niet mag zeggen: “ik heb jou niet nodig omdat je niet hetzelfde bent als mij”. (1 Korinthiërs 12).

Omdat ieder die gelooft mag en moet weten wat de Bijbel werkelijk leert over de onbijbelse punten die ds. Den Haan in opdracht van de Gereformeerde Gemeente geschreven heeft hebben wij onze recensie op zijn document online gezet en kunt u deze hieronder gratis downloaden.

Wij hopen en bidden dat ook de Gereformeerde Gemeente in mag gaan zien dat gelovige broeders en zusters die Gods sabbat, Zijn geheiligde 7e dag, willen vieren geen ongeneeslijk rottende leden van Christus genoemd mogen worden en dat zij de onbijbelse en God-onterende opgelegde censuur (voor het heiligen van Gods sabbat !) in zullen trekken.

Het blijkt echter dat een gestarte censuurprocedure volgens het kerkrecht niet ingetrokken mag worden maar doorgezet moet worden tot afsnijding (3e trap van censuur) als iemand de sabbat wil blijven vieren. De kerk kan blijkbaar niet terugkomen op een verkeerd genomen besluit. De kerk kan blijkbaar volgens hunzelf geen fouten maken! Zij zetten zich daarmee op de stoel van God Die alleen geen fouten maakt. In de praktijk durft de kerk toch niet over te gaan tot het afsnijden als ongeneeslijk rottend lid van de gemeentezoals het in de kerkelijke formulieren staat (zie hierboven de afbeelding) maar zeggen zij eenzijdig het lidmaatschap op als zij inzien dat zij niemand onder censuur mogen zetten/houden die Gods sabbat viert.

Lees zelf welke dwalingen er geleerd worden om de fouten in de kerkelijk leer in stand te kunnen houden en onderzoekt wat de Bijbel werkelijk leert :

Klik hier voor de Bijbelse recensie op Gedenk-de-sabbatdag.pdf

(Het onbijbelse stuk van broeder ds Den Haan kunt u per email opvragen als u dit zelf wilt lezen en wilt toetsen aan Gods Woord).

 

dominee-den-haan-sabbat

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: